August 29, 2016

Prtljažne karte

E5 prtljažna karta - 110x30

E5 PRTLJAŽNE KARTE – uske *NOVO

Papir: Samolepljivi papir, uklonjeni viškovi, radi lakšeg skidanja karte.
Štampa: Pun kolor osnovni deo, doštampavanje crno belo (cena, numeracija i podaci o firmi).
Blok: 50 karata u bloku, svaka karta ima 3 dela. Jedan se lepi na torbu, drugi na kartu i treći ostaje prevozniku.
Dimenzije: blok 110mm x 30mm, dimenzija jedne karte u bloku 27mm x 22mm
Sadržaj: Naziv prevoznika, numeracija, cena i dodatni podaci po zahtevu.
CENA: 50,00 din/blok dok traju zalihe.

PORUČITE >>E5 prtljažna karta - 110x42

E5 PRTLJAŽNE KARTE – široke *NOVO

Papir: Samolepljivi papir, uklonjeni viškovi, radi lakšeg skidanja karte.
Štampa: Pun kolor osnovni deo, doštampavanje crno belo (cena, numeracija, podaci o putniku i tekst po želji prevoznika).
Blok: 50 karata u bloku, svaka karta ima 3 dela. Jedan se lepi na torbu, drugi na kartu i treći ostaje prevozniku.
Dimenzije: blok 110mm x 42mm, dimenzija jedne karte u bloku 41mm x 35mm.
Sadržaj: Naziv prevoznika, numeracija, cena i dodatni podaci po zahtevu.
CENA: 100,00 din/blok.

PORUČITE >>Prtljažne karte sa ručkom

PRTLJAŽNE KARTE SA RUČKOM

Papir: Muflon.
Blok: Sadrži 50 karata. Ova vrsta prtljažnih karata se zalepi oko ručke
na torbama putnika.
Štampa: Jedna ili više boja po zahtevu.
Dimenzije jedne karte: 190mm x 20mm
Sadržaj: Logo prevoznika, numeracija i cena prtljažne karte.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>