August 26, 2016

Nalepnice za obeležavanje autobusa

PORUČITE >>


Rezervisano za osobe sa invaliditetom

REZERVISANO ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
Rezervisano za trudnice

REZERVISANO ZA TRUDNICE
Zabranjeno pušenje

ZABRANJENO PUŠENJE
Ne uznemiravajte vozača

NE UZNEMIRAVAJTE VOZAČA

Ne naslanjajte se na vrata

NE NASLANJAJTE SE NA VRATA
Koristite rukohvate

KORISTITE RUKOHVATE
Molimo vas za strpljenje

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE PRILIKOM IZLASKA
Krećite se prema izlazu

KREĆITE SE PREMA IZLAZU

Kupite kartu kod vozača

KUPITE KARTU KOD VOAZAČA
Hvala što pazite na čistoću

HVALA ŠTO PAZITE NA ČISTOĆU
Izlaz

IZLAZ
Ulaz

ULAZ