August 29, 2016

Mesečne karte

LEGITIMACIJE ZA KORISNIKE MESEČNIH KARATA

Mesečne legitimacije - beskonačne

BESKONAČNE LEGITIMACIJE ZA MESEČNE KARTE

Papir: ofsetna hartija od 90gr.
Štampa: na beskonačnom obrascu, štampa 1/1.
Dimenzije jedne karte: 77mm x 50mm
Sadržaj: fotografiju korisnika, ime i prezime korisnika, hologram
(zaštita), logo prevoznika i oznaku vrste legitimacije.
Numeracija: serija + broj (po zahtevu korisnika)
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>Mesečna legitimacija - redovna

REDOVNA MESEČNA LEGITIMACIJA

Papir: Kunstdruk 200gr.
Štampa: obostrana štampa 4/4.
Dimenzije jedne karte: 77mm x 50mm
Sadržaj: fotografiju korisnika, ime i prezime korisnika, hologram
(zaštita), logo prevoznika i oznaku vrste legitimacije.
Legitimacije se plastificiraju, a sa druge strane se nalazi “džep”
za kupon mesečne karte.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>


MESEČNI KUPONI

Mesečne markice - beskonačne

MESEČNE MARKICE – BESKONAČNE

Papir: ofsetna hartija od 80gr.
Štampa: štampa se na beskonačnom obrascu 1/1.
Dimenzije jedne karte: 77mm x 50mm
Sadržaj: polja za unos cene, relacije, perioda važenja i
broja legitimacije.
Zaštita: hologram
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>Mesečne markice - redovne

MESEČNE MARKICE – REDOVNE

Papir: prvi list NCR 55gr, drugi list NCR karton 125gr.
Štampa: 4/0.
Dimenzije jedne karte: 77mm x 35mm
Blok: 25 karata sa dva lista, od kojih jedan ostaje u bloku, a drugi
se daje putniku
Sadržaj na markicu se unosi relacija, cena, period važenja, broj legitimacije.
CENA: cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>