August 29, 2016

Autobuske karte

AUTOBUSKE KARTE – BELICE

Karta belica bez kupona

BELICA BEZ KUPONA

Papir: samokopirajući NCR papir od 55gr.
Blok: sadrži 50 karata – 100 listova. Prvi list ostaje u bloku, drugi perforisani se izdaju putniku.
Dimenzije bloka: 125mm x 65mm
Štampa: Prvi i drugi list u dve boje + drugi list se dodatno tonira u jednoj boji.
Zaštita: Na kartu za putnika se dodaje zaštitna boja vidljiva samo pomoću UV lampe.
Povez: lajmovanje + klamer
Polja na karti su: relacija, cena, datum, vreme, sedište + QR Code.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>Karta belica sa jednim kuponom

BELICA SA JEDNIM KUPONOM

Papir: samokopirajući NCR papir od 55gr.
Blok: sadrži 50 karata – 100 listova. Prvi list ostaje u bloku, drugi perforisani se izdaju putniku.
Dimenzije bloka: 155mm x 65mm
Štampa: Prvi i drugi list u dve boje + drugi list se dodatno tonira u jednoj boji.
Zaštita: Na kartu za putnika se dodaje zaštitna boja vidljiva samo pomoću UV lampe.
Povez: lajmovanje + klamer
Polja na karti su: relacija, cena, popust, datum, vreme, sedište + QR Code.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>povratne karte sa dva kupona

POVRATNE KARTE SA DVA KUPONA

Papir: samokopirajući NCR papir od 55gr.
Blok: sadrži 50 karata – 100 listova. Prvi list ostaje u bloku, drugi perforisani se izdaju putniku.
Dimenzije bloka: 195mm x 65mm
Štampa: Prvi i drugi list u dve boje + drugi list se dodatno tonira u jednoj boji.
Zaštita: Na kartu za putnika se dodaje zaštitna boja vidljiva samo pomoću UV lampe.
Povez: lajmovanje + klamer
Polja na karti su: relacija, cena, popust, datum, vreme, sedište, povratak + QR Code.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>


MEĐUNARODNE KARTE

Medjunarodna karta - redovna

REDOVNA MEĐUNARODNA KARTA

4 kupona – za odlazak, za povratak, za putnika i za obračun.
Papir: samokopirajući NCR od 55gr, dok se korice rade na kunzdruku 150gr.
Dimenzije karte: 195mm x 90mm.
Štampa: 4/4 za koricu i 1/0 za kupone. Kuponi se štampaju specijalnim zaštitinim
bojama, a pojedini delovi i bojama vidljivim isključivo pomoću UV lampi, kao poseban vid zaštite od falsifikata.
Polja na karti: ime i prezime putnika, relaciju, cenu, vreme polaska, datum putovanja, datum povratka, sedište…
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>Medjunarodna PASOŠ karta

MEĐUNARODNA “PASOŠ” KARTA

Međunarodna “pasoš karta” je osmišljena tako da njen format odgovara veličini pasoša.
5 kupona – za odlazak, za povratak, za putnika, za prodajno mesto i kupon za obračun.
Papir: samokopirajući NCR od 55gr, dok se korice rade na kunzdruku od 150gr.
Dimenzije karte: 150mm x 90mm.
Štampa: 4/4 za koricu i 1/0 za kupone. Kuponi se štampaju specijalnim zaštitnim bojama, a pojedini delovi
i bojama vidljivim isključivo pomoću UV lampi.
Polja na karti: ime i prezime putnika, relacija, cena, vreme polaska, datum putovanja, datum povratka,
sedište, izbor pravca.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>Medjunarodna karta A4

MEĐUNARODNA A4 KARTA

Međunarodna A4 karta se štampa iz programa na laserskom štampaču. Izuzetno je pogodna varijanta za štampu
karata u agencijama prevoznika, gde dolazi do značajne uštede u vremenu nego kod ručnog ispisivanja karte.
E5 doo nudi mogućnost instalacije odgovarajućeg buking softvera.
5 kupona – za odlazak, za povratak, za putnika, za obračun i za prodajno mesto, koji su između perforisani.
Papir: 150gr kunzdruk
Štampa: 1/1, na poleđini se štampaju uslovi putovanja
Na svaki kupon se štampaju ime i prezime putnika, relacija, datum putovanja, vreme putovanja, peron, sedište,
cena, a kuponi se overavaju pečatom agencije.
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>


BESKONAČNE KARTE ZA PRODAJU NA MEĐUMESNIM ŠALTERIMA AUTOBUSKIH STANICA

Beskonačne karte za šalter

BESKONAČNE KARTE ZA ŠALTER

Papir: ofsetna hartija od 90gr
Preklop: 4 karte u preklopu
Dimenzije jedne karte: 120mm x 75mm
Štampa: beskonačni obrazac u dve boje jednostrano
CENA: Cenu formiramo na osnovu mesečnih potreba klijenta.

PORUČITE >>