February 18, 2017

Aplikacija za izdavanje mesečnih karata

Sistem za prodaju mesečnih karata omogućava jednostavnu, brzu, i efikasnu prodaju (izdavanje) mesečnih karata i legitimacija korisnika za različite kategorije putnika i vrste prevoza.

Izdavanje karata se vrši putem online aplikacije, istovremeno na više udaljenih prodajnih mesta, koristeći jedinstvenu bazu podataka.

Kreiranje legitimacije
Izdavanje mesečne karte
Izveštaji

Štampa se vrši na termo transfer štampačima na obrascima sa specijalnom zaštitom BRAJEVIM PISMOM, uz minimalne troškove održavanja štampača i potrošnog materijala.

Štampa karte na Citizenu CL-S621

Precizni finansijski podaci koji se dobijaju kroz brojne izveštaje:

  • analiza prodaje na dnevnom, mesečnom, periodičnom nivou
  • analiza prodaje po mesecima
  • analiza prodaje po relacijama
  • analiza prodaje po kategorijama putnika, vrsti prevoza…
  • izveštaj o dnevnom pazaru po biletarima
  • jednistvne baza podataka korisnika mesečnih karata
  • arhiva prodaje po godinama

POSTOJEĆI KORISNICI SISTEMA ZA IZDAVANJE MESEČNIH KARATA:

NET BUS – Zrenjanin
SIRMIUMBUS – Sremska Mitrovica
MASTER BUS – Ruma

Ukoliko ste zainteresovani za prezentaciju programa u Vašoj firmi, popunite upitnik i doći ćemo kod Vas sa pripremljenom test verzijom programa od 30 dana

POPUNITE ZAHTEV >>