October 12, 2016

Akreditacije

Službena akreditacija

SLUŽBENA AKREDITACIJA

Na akreditaciji se nalazi slika korisnika, ime i prezime korisnika, zanimanje i logo prevoznika.
Na poleđini su odštampani uslovi korišćenja legitimacije.
Podloga: Kunstdruk 150gr
Štampa: 4/4
Dimenzije: 77mm x 55mm
Uz plastificiranu legitimaciju dobija se ID plastika, štipaljka i kupon koji overava prevoznik.
Na poleđini legitimacije se nalazi džep u koji su ubacuje važeći kupon, overen od strane prevoznika.
Cena: 300,00 din + pdv

PORUČITE >>